Дигитален печат

Дигиталната ера, воведе промени и во светот на печатењето. Дигиталното печатење се однесува на методи на печатање кои графичките дизајни и слики ги пренесува на различни материјали, хартија, фото-хартија, текстил, метал, стакло и керамика. Избегнат е техничкиот дел, скоро целиот процес се одвива компјутерски, печатејќи ја количината која ви е потребна и во моментот кога ви е потребна.

Скратувајќи го времето за подготовка, овозможува брзо добивање на вашите производи, од порачка до крајниот продукт. Процесот на печатење се карактеризира висока прецизност при печатењето и можност за печатење на серии со различни графички решенија, на брз и економичен начин особено за мал обем на потребни печатени материјали.
 
 
Сито Графика нуди печатење на:    
  • Маици, торби, кецели, навлаки за перници
  • „DTG“ или „Direct To Garment“ печатење
  • Визиткарти
  • Брошури и флаери
  • Ценовници и менија
  • Каталози
  • А3 постери
  • Тефтери
  • Упатства за производи
СИМБОЛ  
 

©2011 Сито Графика сите права задржани. Развиено од  4Ward.. Valid XHTML & CSS.