Офсет печат

Најчесто употребуваната техника за креирање на печатени материјали, брошури, каталози, флаери, постери, папки итн. Офсет печатењето, или познато и како литографија, посакуваната слика се нанесува на метална плоча, потоа се пренесува (offset) на „ролери“ и на крајот се пренесува на посакуваната површина задржувајќи го квалитетот на чист професионален отпечаток.

Висок квалитет на графика, брзина на печатење и широкиот асортиман на површини каде се употребува оваа техника (хартија, дрво, метал итн.) се едни од предностите кои ги нуди. Се карактеризира со „економија од обем“, т.е. цената по една единица се намалува со зголемување на тиражот.  На нејзината широка примена укажува фактот дека повеќе од 40% од печатените материјали се произведени со оваа техника.

 
СИМБОЛ  
 
 
 
©2011 Сито Графика сите права задржани. Развиено од  4Ward.. Valid XHTML & CSS.