МАШИНИ ЗА ОСТРЕЊЕ РАКЕЛ

Спецификации:

  • Шифра:
    Diamond Cut
  • Краток опис:
    машини за острење ракел од програмата на Fimor
За прецизност при допирот на ракел гумата со површината која се печати, како и поради посакуваниот ефект на еднаков печат кој не се разликува од серија до серија 
©2011 Сито Графика сите права задржани. Развиено од  4Ward.. Valid XHTML & CSS.